huiswerkbegeleiding IN TILBURG

U kunt bij Scoren Kun Je Leren Tilburg terecht voor huiswerkbegeleiding voor middelbare scholieren. Leerlingen van alle niveaus kunnen bij ons terecht van vmbo alle lagen t/m vwo en voor alle schoolvakken . Wij creëren een rustige omgeving op een mooie, centrale plek in Tilburg-West voor het maken van huiswerk en het leren ervan. Ook het leren leren is een onderdeel.  Doordat wij nooit meer dan 10 kinderen in een groep hebben zijn wij in staat veel tijd aan uw zoon of dochter te besteden. Bij meer aanmeldingen komt er een docent bij of er wordt een nieuwe groep gevormd, zodat de kleinschaligheid gewaarborgd blijft. Hierbij staat persoonlijke benadering altijd bovenaan. Voor elke leerling stellen wij een leerplan op. We bieden maatwerk . Wij werken in onze groep altijd met zeer ervaren docenten en enthousiaste studenten die graag het onderwijs ingaan en studeren op een lerarenopleiding.

Aanmelden?

inhoud van onze begeleiding

- Leervraag/leervragen bepalen: het is belangrijk te begrijpen wat de specifieke leervragen van elke leerling zijn. Dit kan varieren van inhoudelijke vragen over vakken tot leervaardigheden zoals een samenvatting maken of aantekeningen maken of plannen. We gaan in gesprek om zo de leervragen duidelijk te krijgen.

- Planning en structuur bieden: een gestructureerde aanpak helpt leerlinegn om hun tijd efficient te gebruiken. Dit betekent het maken van een goede planning, prioriteiten stellen en overzichtelijke stappen maken om doelen te bereiken. Een goed planning vermindert stress en bevordert productiviteit.

- Individuele aandacht: elke leerling is uniek en heeft verschillende behoeften. Door individule aandacht te geven, kun je inspelen op vragen, zorgen en sterke punten van de leerling. Maatwerk dus.

- Agendabeheer: een goed beheerde agenda is essentieel voor effectief leren. Het brein  heeft herhaling nodig om goed te kunnen onthouden en ook hoe je het aanpakt en de agenda is nodig om de deadlines te bewaken. 

- Rustige leeromgeving: we zitten in een fijne ruimte die doet denken aan een gezellige huiskamer en niet aan een leslokaal. De ruimte bevindt zich op een basisschool in Tilburg-West.

- Goede sfeer: een positieve en ondersteunende sfeer is belangrijk. Dit betekent respectvolle communicatie, aanmoediging van een veilige ruimte waarin fouten maken mag. Een goede sfeer bevordert motivatie en vertrouwen.

- Persoonlijk contact met leerling en ouders: we vinden het erg belangrijk om korte lijntjes te houden met de leerlingen en met de ouders. Het helpt om de begeleiding af te stemmen op individuele behoeften en om ouders te betrekken bij de studie van hun kind. In veel gevallen werkt appcontact het snelst en gemakkelijkst. Soms vragen wij ouders naar ons te komen voor een voortgangsgesprek. De kennismaking is altijd op onze locatie. 

onze regels

- Bij ziekte van één van ons zorgen wij altijd voor vervanging

- Betaling: U krijgt een rekening van ons per maand

- Aanmelden voor één, twee, drie of vier middagen/avonden per week

- Kun je een middag/avond niet? Dan haal je die gewoon een andere middag/avond in

Reacties van een aantal leerlingen

"Ik kan hier lekker rustig werken en ik kan altijd hulp vragen als ik dat wil en dan helpen ze mij goed: Hidde"

"Hier moet je wel aan het werk, thuis is er zoveel afleiding: Pol"

"Je krijgt uitleg, ze geven voorbeelden, je krijgt hulp bij plannen: Juul"

"Het is hier veel rustiger dan thuis en ze geven goede uitleg: Marieke"